WORKSHOP-URI

Program – click pentru detalii – actualizat 14.05.2013

Workshop

Lector

Les croyances des enseignants peuvent-elles évoluer? (Credinţele cadrelor didactice pot evolua?) Prof. univ. dr. MARCEL CRAHAY, Université de Géneve, Suisse, Faculté de Psychologie et Sciences de l’Education
Quels sont les déterminants de la réussite scolaire ?(Care sunt factorii determinanţi ai reuşitei şcolare ?) Prof. univ. dr. MARIE-CHRISTINE TOCZEK-CAPELLE, Université Blaise-Pascal, IUFM Clermont-Ferrand, France.
La compréhension des émotions chez l’élève: Evaluation et intervention (Înţelegerea emoţiilor elevilor: evaluare şi intervenţie) Professor FRANCISCO PONS, Ph.D., University of Oslo, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology
Stilurile de predare şi de învăţare- pentru un model de analiză psiho-pedagogică Prof. univ. dr. IOAN NEACŞU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Dependenţă şi relaţie în inteligenţa emoţională şi comunicarea emoţională Prof. univ. dr. EMIL VERZA, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Obstacole şi blocaje în comunicarea didactică Conf. univ. dr. VIRGIL FRUNZĂ, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Profesor și /sau formator?! Un profil de competență  al  formatorului autentic Conf. univ. dr. THEODOR PĂLĂŞAN, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Lect. univ. dr.  Mihaela Voinea, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Backwards or forwards: Is current government policy in England helping schools and special educational needs coordinators (SENCOs) a better education? (Paşi înapoi sau înainte: Ajută politica guvernamentală curentă din Anglia şcolile şi coordonatorii CES pentru o educaţie mai buna?) CHRISTOPHER ROBERTSON, PhD. Lecturer in Inclusive and Special Education,  School of Education, College  of Social Sciences, The University of Birmingham, England
Studiu privind educaţia incluzivă pentru copiii cu CES în învăţământul primar din România Prof. univ. dr. ECATERINA VRĂSMAŞ, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Conf. univ. dr. TRAIAN VRĂSMAŞ, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Conflictualitatea intrapsihică şi simptome somatice Lect. univ. dr. IULIA CIORBEA, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Conf. univ. dr. CĂTĂLIN NEDELCEA, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Infractorii şi Societatea Conf. univ. dr. IOAN DURNESCU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială
Principii pedagogice in asistenta sociala a persoanelor vulnerabile institutionalizate Lect. univ. dr. SORINA CORMAN, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Comunicarea – element fundamental în practica asistenţială Asist. univ. drd. MARINELA CARMENGRIGORE, Universitatea „Ovidius” din  Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Impactul mediului familial asupra incluziunii sociale a copiilor cu dizabilităţi Prof. Univ. dr. LIVIUS MANEA, Universitatea din Bucuresti
CONTACT
E-mail:
conferinta.ct2013@yahoo.com

Telefon:
0241 606 427 – secretariat Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
0727 057981- lect. dr. Daniela Căprioară, Prodecan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei