TERMENE LIMITĂ

 

1 APRILIE 2013: Înscrierea la conferinţă  (completarea formularului on-line) şi trimiterea rezumatului (pentru participanţii cu lucrări)

 

15 APRILIE 2013: Trimiterea lucrării în extenso şi confirmarea plăţii taxei de participare (copie scanată a chitanţei) la adresa de e-mail conferinta.ct2013@yahoo.com

CONTACT
E-mail:
conferinta.ct2013@yahoo.com

Telefon:
0241 606 427 – secretariat Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
0727 057981- lect. dr. Daniela Căprioară, Prodecan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei