PROGRAM

LUCRARI PE SECTIUNI

VINERI, 24 MAI 2013

ORA 8.30

PRIMIREA PARTICIPANŢILOR

Sala: Aula Magna (Bd. Mamaia, Nr. 124)

ORA 9.00

DESCHIDEREA CONFERINȚEI

Conferințe plenare:

Dimensiuni ale evoluţiei formelor capitalului in condiţiile economiei sociale

Prof. univ. dr. DUMITRU BATÂR, Decan al Facultăţii de Ştiinte Socio-Umane,

Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu

 

Traumele timpurii şi adaptarea adultă

Conf univ. dr. CĂTĂLIN NEDELCEA, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,

Universitatea din Bucureşti

Sala: Aula Magna (Bd. Mamaia, Nr. 124)

ORELE 10.30-13.00

Prezentarea lucrărilor pe secțiuni:

Secţiunea:
Domenii aplicative ale psihologiei
Sala Aula B
(Bibliotecă, corpul nou, Bd. Mamaia)
Secţiunea:
Ştiinţele educaţiei
Sala: AB1
(Bibliotecă, corpul nou, Bd. Mamaia)
Secţiunea:
Asistenţă socială şi sociologie
Sala CI 1
(Caminul 1, etaj 1,
Bd. Mamaia)

Prezentare postere

(Holul Bibliotecii, Etaj I, corpul nou, Bd. Mamaia))

ORELE 13.00-14.15

MASA DE PRÂNZ

ORELE 14.30-16.30

Program workshop-uri:

Stilurile de predare şi de învăţare- pentru un model de analiză psiho-pedagogică

Prof. univ. dr. IOAN NEACŞU

Sala AB1

(Bibliotecă, corpul nou, parter, Bd. Mamaia)

Principii pedagogice in asistenta sociala a persoanelor vulnerabile institutionalizate

Lect. univ. dr. SORINA CORMAN

Sala CI 1

(Caminul 1, etaj 1, Bd. Mamaia)

Impactul mediului familial asupra incluziunii sociale a copiilor cu dizabilităţi

Prof. Univ. dr. LIVIUS MANEA

Sala: Aula B

(Bibliotecă, corpul nou, etaj 1, Bd. Mamaia)

ORELE 17.30-18.30

Festivitatea de decernare a titlurilor Doctor Honoris Causa:

 

Prof. univ. dr. Constantin  Enăchescu,

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 

Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan,

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 

Sala Senatului, Etaj 1 (Campusul nou)

ORA 19.30

CINA

SÂMBĂTĂ, 25 MAI 2013

ORELE 9.00-11.00

La compréhension des émotions chez l’élève: Evaluation et intervention (Înţelegerea emoţiilor elevilor: evaluare şi intervenţie)

Professor FRANCISCO PONS

Sala AB1

(Bibliotecă, corpul nou, parter, Bd. Mamaia)

Dependenţă şi relaţie în inteligenţa emoţională şi comunicarea emoţională

Prof. univ. dr. EMIL VERZA

Sala: Aula B

(Bibliotecă, corpul nou, etaj 1, Bd. Mamaia)

ORELE 11.15-13.15

Les croyances des enseignants peuvent-elles évoluer?

(Credinţele cadrelor didactice pot evolua?)

Prof. univ. dr. MARCEL CRAHAY

Sala AB1

(Bibliotecă, corpul nou,

parter, Bd. Mamaia)

Comunicarea – element fundamental

în practica asistenţială

Asist. univ. drd. MARINELA CARMEN GRIGORE

Sala: Aula B

(Bibliotecă, corpul nou,

etaj 1, Bd. Mamaia)

ORELE 13.30-14.30

MASA DE PRÂNZ

ORELE 15.00-17.00

 Quels sont les déterminants de la réussite scolaire?

(Care sunt factorii determinanţi ai reuşitei şcolare ?)

Prof. univ. dr. MARIE-CHRISTINE TOCZEK-CAPELLE

Sala AB1

(Bibliotecă, corpul nou, parter, Bd. Mamaia)

Obstacole şi blocaje în comunicarea didactică

Conf. univ. dr. VIRGIL FRUNZĂ

Sala CI 1

(Caminul 1, etaj 1, Bd. Mamaia)

Infractorii şi Societatea

Conf. univ. dr. IOAN DURNESCU

 Sala: Aula B

(Bibliotecă, corpul nou, etaj 1, Bd. Mamaia)

ORELE 17.15-19.15

Competenţe ale cadrelor didactice în implementarea programelor naţionale stabilite de MECTS

Conf. univ. dr. THEODOR PĂLĂŞAN

Sala AB1

(Bibliotecă, corpul nou, parter, Bd. Mamaia)

Conflictualitatea intrapsihică şi simptome somatice

Lect. univ. dr. IULIA CIORBEA

Conf. univ. dr. CĂTĂLIN NEDELCEA

Sala: Aula B

(Bibliotecă, corpul nou, etaj 1, Bd. Mamaia)

ORA 20.00

CINA

 

DUMINICĂ, 26 MAI 2013

ORELE 9.00-10.30

Backwards or forwards: Is current government policy in England helping schools and special educational needs coordinators (SENCOs) a better education?

 (Paşi înapoi sau înainte: Ajută politica guvernamentală curentă din Anglia şcolile şi coordonatorii CES pentru o educaţie mai buna?)

CHRISTOPHER ROBERTSON, PhD

Sala AB1 (Bibliotecă, corpul nou, parter, Bd. Mamaia)

ORELE 11.00-12.30

Studiu privind educaţia incluzivă pentru copiii cu CES

 în învăţământul preşcolar şi primar din România

Prof. univ. dr. ECATERINA VRĂSMAŞ,

Conf. univ. dr. TRAIAN VRĂSMAŞ

Sala AB1 (Bibliotecă, corpul nou, parter, Bd. Mamaia)

 

CONTACT
E-mail:
conferinta.ct2013@yahoo.com

Telefon:
0241 606 427 – secretariat Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
0727 057981- lect. dr. Daniela Căprioară, Prodecan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei