INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

Instrucţiuni pentru redactarea abstractului

Abstractul trebuie să cuprindă 250-300 de cuvinte, să fie scris în limba romană şi în limba engleză/franceză şi să prezinte succint: Prezentarea problemei, Scopul cercetării, Metodologia utilizată, Rezultate şi Concluzii generale.

Instrucţiuni pentru redactarea lucrării (maxim 5 pagini; pentru fiecare pagină în plus se va achita o taxă de 20 lei)

(instructiuni tehnoredactare lucrare.pdf – click pentru detalii)

(model structura articol conferinta.pdf – click pentru detalii)

Instrucţiuni pentru prezentarea orală

Timpul alocat unei prezentări este de 15 minute: 10 minute pentru prezentarea lucrării şi 5 minute pentru discuţii.

Este recomandată prezenţa în sală cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea prezentării. Vi se va pune la dispoziţie PC şi videoproiector.

Instrucţiuni pentru prezentarea posterelor

Formatul standard al posterului este A0 (înălţime 1.19 m şi lăţime 0.84 m) şi trebuie să poată fi citit de la o distanţă de aprx. 1,5 m.

Se recomandă tipărirea posterului pe carton sau pe pânză (posterele care nu îndeplinesc condiţiile de calitate necesare, adică sunt rupte, pătate, ilizibile etc., nu vor fi afişate şi taxa nu va fi returnată).
În cazul în care nu puteţi participa la Conferinţă, posterul trebuie să fie trimis organizatorilor cu cel puţin 10 zile înainte, prin una din variantele:

–         Prin serviciul de poştă pe adresa : Universitatea « Ovidius » din Constanţa, Bd. Mamaia, Nr. 124, Căminul 1, parter, cam. 24, (secretariatul DPPD);

–         Prin e-mail, realizat în Corel Draw însoţit de lucrarea în extenso. Dacă se optează pentru această variantă, participantul va trebui să plătească o taxă suplimentară de 50 lei, pentru serviciile de imprimare a posterului.


Atenţie!

  • Conformitatea posterului cu conţinutul lucrării intră în responsabilitatea autorului/autorilor.
  • Fiecare poster trebuie să includă: titlul lucrării, numele autorului/ co-autorilor, afiliere (instituţie, departament), date de contact (tel., email).
  • Structura posterului trebuie să cuprindă: tema cercetării, obiectivele şi ipoteza cercetării, designul cercetării, rezultatele şi concluziile cercetării etc. (în funcţie de specificul lucrării).
  • Este indicat ca fiecare poster să aibă ataşate plicuri mici (buzunare) necesare pentru a distribui cărţile de vizită ale autorului şi pentru primirea de cărţi de vizită. De asemenea, participanţii la sesiunea de postere pot pune la dispoziţia publicului copii ale unui rezumat al prezentării sau textul integral al lucrărilor prezentate. Se recomandă prezenţa în sesiunea de postere a cel puţin unuia dintre autorii posterului, dar acest lucru nu este obligatoriu.
CONTACT
E-mail:
conferinta.ct2013@yahoo.com

Telefon:
0241 606 427 – secretariat Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
0727 057981- lect. dr. Daniela Căprioară, Prodecan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei