CONFERINŢE ÎN PLEN

Traumele timpurii şi adaptarea adultă – Conf. univ. dr. Cătălin Nedelcea, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
 
Dimensiuni ale evoluţiei formelor capitalului în condiţiile economiei sociale – Prof. univ. dr. Dumitru Batâr, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
CONTACT
E-mail:
conferinta.ct2013@yahoo.com

Telefon:
0241 606 427 – secretariat Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
0727 057981- lect. dr. Daniela Căprioară, Prodecan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei