COMITETUL ŞTIINŢIFIC

PREȘEDINTE: Prof. univ. dr. Marcel Crahay Université de Géneve, Suisse, Faculté de Psychologie et Sciences de l’Education

VICEPREȘEDINTE: Conf. univ. dr. Virgil Frunză– Universitatea “Ovidius” din Constanța

 

MEMBRI:

Prof. univ. dr. Gabriela StanciuProrector – Universitatea “Ovidius” din  Constanța

Prof. univ. dr. Francisco Pons– University of Oslo, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology

Prof. univ. dr. Marie-Christine Toczek-Capelle – Université Blaise-Pascal, IUFM Clermont-Ferrand, France

Lecturer Christopher Robertson – School of Education, College of Social Sciences, The University of Birmingham, England

Prof univ. dr. Ioan Neacșu – Universitatea din București

Prof. univ. dr. Emil Păun – Universitatea din București

Prof. univ. dr. Doru Popovici – Universitatea din București

Prof. univ. dr. Emil Verza – Universitatea din București

Prof. univ. dr. Ecaterina Vrăsmaș – Universitatea din București

Prof. univ. dr. Neculai Mitrofan – Universitatea din București

Conf. univ. dr. Florin Verza – Universitatea din București

Prof. univ. dr. Dumitru Batâr – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Conf. univ. dr. Alois Gherguț – Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași

Conf. univ. dr. Theodor Pălășan – Universitatea “Transilvania” din Brașov

Prof.univ.dr. Anca Dragu- Universitatea “Ovidius” din Constanța

Conf. univ. dr. Laura Giurgiu – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Conf. univ. dr. Nicolae Martin – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Conf. univ. dr. Rodica Enache – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Conf. univ. dr. Traian Vrăsmaș – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Lect. univ. dr. Daniela Căprioară – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Lect. univ. dr. Iulia Ciorbea – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Lect. univ. dr. Mircea Marica – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Lect. univ. dr. Monica Moraru – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Asistent social Drd. Marinela Grigore – Universitatea “Ovidius” din Constanța

CONTACT
E-mail:
conferinta.ct2013@yahoo.com

Telefon:
0241 606 427 – secretariat Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
0727 057981- lect. dr. Daniela Căprioară, Prodecan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei